Utemeljenje simpozija

title

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga priznat je međunarodni skup kojega je utemeljio pulski Odjel za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2009. godine. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. Simpozij okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu.

Dosad je održano pet simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih država, Slovenije i Srbije. Simpoziji uključuju brojna predavanja, radionice, koncerte, predstavljanja knjiga i izložbe

Rezultat svakog simpozija je i objavljen zbornik radova koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. U zbornicima je dosad objavljeno 140 radova: s prvog 14, s drugog 21, s trećeg 42, s četvrtog 28 i s petog 36. U procesu razvoja simpozija od velike je važnosti uključivanje novih simpozijskih destinacija – uz Pulu još Splita i Osijeka. U Puli su na Muzičkoj akademiji održani prvi, drugi, treći i peti simpozij (2009., 2011., 2013. i 2017. godine), u Splitu je na Umjetničkoj akademiji  održan četvrti simpozij (2015. godine), a u Osijeku će se održati šesti simpozij (od 11. do 13. travnja 2019. godine). Namjera je da se ta tri grada ubuduće izmjenjuju u organizaciji simpozija.

Pozvani predavač

title

Prof. dr. Tim Cain

Faculty of Education, Edge Hill University

Velika Britanija

email: tim.cain@edgehill.ac.uk

Dr. Tim Cain je profesor na Faculty of Education, Edge Hill University (UK). 19 godina radio je kao učitelj glazbe. 1999. godine postao je sveučilišni nastavnik, prvo na  Kingston University, a onda i na Bath Spa University i University of Southampton. Na Edge Hill University zaposlen je od 2011. godine do danas. U svojim znanstvenim radovima bavi se glazbeno-pedagoškim temama, akcijskim istraživanjima, temama vezanim uz obrazovanje učitelja i mentoriranje. U posljednje vrijeme njegov je znanstveni interes najviše usmjeren na pitanje kako učitelji koriste rezultate znanstvenih istraživanja i suradničke metode istraživanja kako bi razvili svoju pedagošku praksu. Radovi iz tog područja objavljeni su u hrvatskim, nizozemskim, njemačkim, slovenskim, španjolskim i talijanskim publikacijama. Njegova posljednja knjiga objavljena je 2017. godine u izdanju poznate londonske izdavačke kuće Routledge pod naslovom Teaching Music Differently: Case Studies of Inspiring Pedagogies. Knjigu je objavio u suautorstvu s Joannom Cursley. Prof. Cain je član nekoliko značajnih strukovnih organizacija među kojima treba posebno izdvojiti British Educational Research Association. Osim toga, član je uredništava vrlo uglednih međunarodnih glazbeno-pedagoških časopisa British Journal of Music Education i International Journal of Music Education.  

Za više informacija pogledajte ovdje

Organizator simpozija

title

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga organizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Simpozij je sufinanciran sredstvima iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu te uz potporu Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, tvrtke Žito d.o.o. Osijek i tvrtke Kanaan d.o.o. Donji Miholjac.

  Službeni jezici simpozija su hrvatski i međusobno razumljivi jezici i engleski jezik. Načini realizacije i predstavljanja teme: usmeno izlaganje, radionica, fokus grupa

  Tema simpozija

  title

  Glavna je tema simpozija „Glazba u školi – stanje i perspektive“. Sudionici se pritom mogu usmjeriti na sljedeća promišljanja: 

  • Kakvo je mjesto glazbe, kao dijela umjetničkog područja, u Nacionalnom okvirnom kurikulumu?
  • Ostvaruje li se danas kvalitetno učenje i poučavanje u nastavi glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
  • Kako unaprijediti nastavu glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
  • Kako se glazbeni odgoj i obrazovanje mijenjao kroz povijest?
  • Koji su izazovi i mogućnosti projektne nastave u sklopu nastave glazbe?
  • Trebamo li glazbu uvoditi i u neglazbene nastavne predmete?
  • Kakav pristup imaju učitelji pri planiranju i ostvarivanju izvannastavnih glazbenih i plesnih aktivnosti?
  • S kojim se izazovima susreću nastavnici glazbe u umjetničkom školama (glazbenim, plesnim i likovnim)?
  • Kakvo glazbeno obrazovanje trebamo osigurati glazbeno darovitim  učenicima?
  • Kolika je važnost glazbe i glazbenoga obrazovanja za opći čovjekov razvoj?

  Our Team

  title