causes

Prijava sudjelovanja

title

Mrežna stranica

Moguće je prijaviti svoje aktivno ili pasivno sudjelovanje na Simpoziju. Aktivno sudjelovanje podrazumijeva izlaganje teme i pisanje stručnog ili znanstvenog rada, odnosno vođenje radionice. Za aktivno sudjelovanje potrebno je sastaviti sažetak na hrvatskom/srodnim jezicima i engleskom jeziku, do 300 riječi (latinično pismo) i poslati ga elektronički do 15. studenog 2018. godine. Sažetak treba sadržavati teorijsku podlogu i istraživački prinos tematici određenoga područja. Znanstveni odbor simpozija vrednovat će sažetke s obzirom na stručnost, kvalitetu, originalnost i primjerenost zadanoj temi. Pasivno sudjelovanje podrazumijeva praćenje svih događanja u okviru simpozija (prezentacija, interaktivnih rasprava, radionica, koncerata, predstavljanja knjiga, izložbi), ali bez izlaganja vlastitog rada ili vođenja radionice. Prijave za pasivno sudjelovanje prihvaćamo do 1. travnja 2019. godine. Svi sudionici (i aktivni i pasivni) trebaju uplatiti kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 550,00 kn najkasnije do 1. travnja 2019. godine. Kako biste se prijavili na simpozij trebate ispuniti priloženi obrazac. Prijavni list pošaljite na e-poštu: simpozij.gl.ped.2019@gmail.com . 

Uputstva za pisanje radova bit će objavljena nakon prihvaćanja sažetka. Radovi koji zadovolje u recenzentskom postupku objavit će se u zborniku simpozija ili u časopisu „Život i škola“. Zbornik je indeksiran u bazama RILM i EBSCO te u njegovoj pripremi sudjeluje međunarodni znanstveni odbor i priznati recenzenti iz međunarodnog okružja.

Rok za dostavu rada: 25. veljače 2019. godine